ضمن قدردانی از استقبال گسترده اساتید، محققان، کارشناسان و دانشجویان محترم ازاین رویداد علمی ، به اطلاع می‌رساند به منظور انجام ادامه فرآیند اجرایی و پذیرش نهایی مقالات، حداقل یکی از مؤلفان هر مقاله پذیرش شده باید در کنفرانس ثبت‌نام نماید. در غیر اینصورت، مقاله مزبور از ادامه فرآیند نمایه سازی حذف گردیده و در مجموعه مقالات درج نخواهد شد.

ثبت نام نهایی پس از پرداخت هزینه ها از قسمت خدمات کنترل پنل کاربری میسر می باشد 

 

-هزینه مقاله اول  :

 

 250.000 هزارتومان

ویژه پژوهشگران دانشگاهی 

 

310.000  هزارتومان

ثبت نام کنندگان آزاد

 

* هزینه هر مقاله بیشتربه صورت آزاد 270.000   هزارتومان | ویژه پژوهشگران دانشگاهی 210.000  هزارتومان می باشد.

 

-  ثبت نام حضوری نویسنده مقاله :

 

 650.000 هزارتومان

ویژه پژوهشگران دانشگاهی

 

750.000  هزارتومان

ثبت نام کنندگان آزاد

(هزینه حضوری شامل : ثبت نام در رویداد + پذیرایی+ پکیج و ...) 

تذکر:

1-مهلت پرداخت هزینه مقاله پذیرش شده حداکثر 7 روز پس از اعلام پذیرش می باشد

2-ارائه تصویر کارت دانشجویی و یا گواهی اشتغال به تحصیل برای ثبت نام کنندگان دانشجویی الزامی می باشد

3-خواهشمند است قبل از ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه خدمات را مطالعه کرده و اطمینان حاصل نمایید بدیهی است که پس از تایید نهایی

هیچ گونه لغو دریافت خدمات و استراد وجه وجود نخواهد داشت