پژوهشگران گرامی ضمن تبریک پذیرش مقاله ارزشمند شما و آرزوی موفقیت روزافزون،خواهشمند است فایل ارائه مقالات را براساس فرمت تعیین شده تنظیم کرده و فایل نهایی با خروجی pdf از بخش ارائه مجازی مقالات پنل کاربری، طبق نحوه پذیرش مشخص شده در وضعیت مقالات ارسال نمایید.