محوره های کلیدی :

پژوهش های فناورانه با رویکرد تولید، دانش‌بنیان، اِشتغال‌آفرین

پژوهش های فناورانه مقابله با تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی حوزه کشاورزی

مدیریت منابع آب و افزایش بهره وری در صنعت کشاورزی

محوره های اصلی

·         زراعت: فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان زراعی

·         ژنتیک و به­نژادی گیاهی

·         تنش­های غیر­زیستی در گیاهان زراعی

·         تنش­های زیستی در گیاهان زراعی

·         نظام­های زراعی زیست بوم سازگار

·         تولیدات زراعی ارگانیک

·         زیست فناوری گیاهان زراعی

·         ذخایر ژنتیکی گیاهی و تنوع زیستی

·         به زراعی و به نژادی گیاهان دارویی

·         گیاهان زراعی جدید و فراموش شده

·         فناوری و مدیریت تولید بذر در گیاهان زراعی

·         بهره‌وری و کارایی مصرف منابع در زراعت

·         تغییر اقلیم و چالش­های زیست محیطی در تولیدات زراعی

·         فناوری­های نوین در تولید محصولات زراعی

·         مدیریت علف­های هرز در زراعت

 

زیر محور های اصلی

 

1-کشاورزی و توسعه پایدار:

تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی

فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی

ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک

علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)

ميوه هاي مناطق معتدله

هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی

شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بيماري هاي گياهي

 اقتصاد، بازاريابي ، نظام بانکي و بيمه محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه پایدار

 به زراعتي و به نژادي در بهبود كمي و كيفي توليدات گياهي

ريزگردها و اثرات آن بر كشاورزي

ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی

نقش ترویج در اکوتوریسم ، سلامت و امنیت غذایی و سیاست گذاری ها

نقش تشکل ها و تعاونی ها در بخش کشاورزی

نقش منابع طبیعی و محیط زیست در کشاورزی پایدار

نقش IT در کشاورزی و توسعه پایدار

 

 

 

2- آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک:

آبخیزداری و استحصال آب باران و ارزیابی طرح های آبخیز داری

مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک ، آبیاری و زهکشی

حفاظت و کاهش فرسایش خاک و کاربرد روش های بیولوژیک

کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب

مباحث نوین و کاربرد نانو تکنولوژی در علوم آب و خاک

نقش آبخیزداری و مدیریت منابع آب در توسعه پایدار

نقش تغییرات آب و هوایی بر ویژگی های فیزیکی، کانی شناسی و میکرومرفولوژیکی خاک ها

هیدرولوژی ، خاک شناسی و اقلیم شناسی

پخش سیلاب ، آمایش سرزمین ، حفظ و نگهداری آب در سر شاخه ها

 

3- مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک:

کاربرد کود ها و مواد آلی مختلف در خاک

روشهای مصرف کود در خاک

تنوع زیستی و روابط زیستی در خاک و ریزوسفر

شیمی و آلودگی خاک و کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلودگی خاک

اصلاح خاک های شور و سدیمی

 

4- منابع طبیعی و توسعه پایدار:

مباحث نوین در منابع طبیعی

تغییر اقلیم و آلاینده های محیطی

استفاده از فناوری های نوین در منابع طبیعی

روشهای پالایش در منابع طبیعی

ریزگردها و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی

صنعت چوب و کاغذ

 

5- علوم صنایع غذایی:

           مباحث نوین در علوم صنایع غذایی

           علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی

           بیماری های عفونی ناشی از مواد غذایی

           بهداشت غذایی و مسمویت غذایی

           فرآوری مواد غذایی گیاهی ، مواد غذایی لبنی و مواد غذایی گوشتی

           میکروب شناسی مواد غذایی

 

6- مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات:

محصولات تراریخته

بانک ژن و ذخایر ژنتیکی

زراعت و اصلاح نباتات

روشهای جدید به نژادی در گیاهان

بیوتکنولوژی ، کشت بافت

 

7- مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی:

صنايع غذايي و محصولات لبني و گلخانه اي

سیاست گذاری در بخش تولید و بخش اشتغال

بررسی مسائل مربوط به صنعت کود و مخاطرات زیست محیطی آن

بهره وری و موانع اشتغال در بخش کشاورزی

مشاغل خانگی ، کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

الگوهای حمایتی بخش کشاورزی ، مدیریت در بخش تعاونی ها

 

8- علوم شیلات و آبزیان:

کاربرد فناوری های نوین درعلوم شیلات و آبزیان

نقش آبزی پروری در توسعه پایدار

تکثیر و پرورش آبزیان

بهداشت و بیماری های آبزیان

صید و بهره برداری

 

9- علوم دامی و دامپزشکی:

کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی و نقش علوم دامی در توسعه پایدار

تغذیه دام و طیور، نشخوارکنندگان و تهدیدات زیستی دام و طیور

کاربرد گیاهان دارویی در دام و طیور

مدیریت و پرورش ، بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور

نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی

روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در دام و دامپزشکی

فیزیولوژی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور

نقش تکنیک¬های تولید مثلی در تولیدات دامی

دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)

بیوتکنولوژی در انتخاب ژنومیکی و شناسایی ژن های کاندید در به نژادی

کاربرد روش های آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی تولید مثل دام

جایگاه بیوتکنولوژی در تشخیص و پیشگیری بیماری های دام و طیور

 

10- تولیدات گیاهی و علوم باغبانی:

کشت گلخانه ای و تغذیه گیاهان باغی

ماندگاری پس از برداشت محصولات باغی

تنش های زنده و غیر زنده در باغبانی

بیوتکنولوژی پس از برداشت و کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی

کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی

گیاهشناسی و گیاهان دارویی باغی

روشهای نوین در افزایش عملکرد گیاهان باغی و افزایش عملکرد در باغبانی

هیدروپونیک ، سبزی و صیفی ، گیاه پزشکی در باغبانی

الگوهای کشت در باغبانی و عملیات پس از برداشت

مدیریت باغ ، پارک و تکثیر و پرورش نهال و بذر

سازه های گلخانه ای ، کود و تغذیه در باغبانی

به نژادی گیاهان باغی و کاربردهای نانو در باغبانی

مدیریت علف های هرز ، مدیریت بیماری ها و  مدیریت آفات در گیاهان باغی

کابرد فناوری های نوین در علوم گیاهی و نقش علوم گیاهی در توسعه پایدار

 

11- نانو تکنولوژی در کشاوزی:

نقش نانو ذرات در کشاورزی و تهیه و سنتز نانو ذرات از گیاهان

کاربرد نانو ذرات در گیاهپزشکی و در گیاهان دارویی

نقش نانو کودها در افزایش عملکرد گیاهان زراعی

نقش نانو کمپوزیت ها و نانو فیلترها در کشاورزی

نانو حسگرها و نانو بیوتکنولوژی در کشاورزی

نقش نانو تکنولوژی در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زارعی و باغی

کاربرد نانو تکنولوژی در صنایع غذایی ، علوم دامی ، محیط زیست و منابع طبیعی

 

12- علوم زراعت:

تغییرات آب و هوایی و نقش آن در زراعت

کاربردهای نانو تکنولوژی و کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم زراعت

مباحث نوین در زراعت و مبانی افزایش عملکرد در گیاهان زراعی

تنش های بیولوژیک و غیر بیولوژیک در زراعت

زراعت ملکولی ، مدل سازی در زراعت ، اگروتروریسم

روشهای افزایش عملکرد در گیاهان زراعی و روشهای به زراعی در گیاهان زراعی

فیزیولوژی عملکرد در گیاهان زراعی ، معرفی تیپ های ایده آل گیاهی در زراعت

 

13- علوم جنگل و مرتع:

علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع

روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع

جنگل و جنگل نشينان ، بهره برداري و حمل و نقل جنگل

مهندسي جنگل ، ساختار و توالي جنگل

سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی

کاربرد فناوریهای نوین در علوم جنگل و مرتع

جنگلداري و مديريت جنگل ، محصولات غير چوبي جنگل

نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پایدار و ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست جنگل

پرورش جنگل ، جنگل شناسي و اكولوژي جنگل

اقتصاد ، اكوتوريسم ، گردشگري و مسائل اجتماعي جنگل

آنالیز و ارزیابی وروش های بررسی پوشش گیاهی مراتع

اصلاح، احیاء و توسعه مراتع ، اکولوژی کمی و بررسی جوامع گیاهی مراتع

مدیریت چرای دام و سیستم های رمه گردانی

کیفیت و ارزش غذائی گیاهان مرتعی در تغذیه دام

محصولات فرعی مراتع و ارزیابی طرح های مرتعداری

مسائل اقتصادی و اجتماعی مراتع ، اقتصاد مرتع

 

14- بیابان و بیابان زدایی:

ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی

بیابانزائی و بیابانزدائی ، فرسایش بادی و ریز گردها

اهمیت مناطق بیابانی ، اصلاح و احیاء پوشش مناطق بیابان

کاربرد فناوری های نوین در مطالعات بیابانزدایی

بیابانزایی و توسعه پایدار

خاک های مناطق بیابانی و مبارزه با شورشدن اراضی بیابانی

 

15- پدافند غيرعامل در کشاورزی و محیط زیست:

نقش پدافند غیرعامل در توسعه پایدار

آينده‌پژوهي و استفاده از روش هاي نوين براي مقابله با تهديدات نوپديد

نقش پدافند غير عامل در تامين امنيت غذايي كشور

نقش پدافند غير عامل در تغييرات تعمدي اقليم و اثرات آن در بخش كشاورزي

نقش پدافند غير عامل در حفظ محيط زيست و منابع طبيعي و امنیت زیستی

نقش آموزش و فرهنگ سازي پدافند غير عامل بمنظور توانمندي‌ بخش كشاورزي

کاربرد فناوري‌هاي نوين در پدافند غیرعامل بخش های کشاورزی, منابع طبیعی و محیط زیست

 

16-  مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت:

زمین لرزه ، رانش زمین ، سیل و مخاطرات دریایی

آتش سوزی در جنگل ها و مراتع

خشکسالی و تغییرات اقلیمی

طوفان ، صاعقه و ریزگرد

کاربرد فناوري‌هاي نوين در مدیریت سوانح طبیعی

نقش مدیریت سوانح طبیعی در توسعه پایدار

اکو توریسم و تفرجگاه ، مدیریت بهره وری از طبیعت

حیات وحش و استفاده چند منظوره

 

17- مدیریت انرژی و توسعه پایدار:

انرژي هاي تجديد پذير (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و... )

انرژي هاي تجديد ناپذير (نفت، گاز، زغال سنگ و ... )

مدیریت بهینه انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف

محيط زيست و انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد

آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی

نقش پدافند غير عامل در حفظ و تامین منابع انرژی و محيط زيست

سياست‌هاي غيرقيمتي مديريت عرضه و تقاضاي انرژي

فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي ، ضرورت امنیت و پایداری انرژی

سیستم های انرژی، روش ها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی

روش هاي استقرار سيستم جامع مديريت انرژي در سازمان ها و نقش آن

نقش فن آوري هاي نوين و مديريت انرژي ، مديريت انرژي و نقش آن بر بازار

راه‌كارهاي مديريت و بهينه‌سازي عرضه و تقاضاي انرژي ، استانداردها و معيارهاي آن

تاثير اقليم و شرايط جغرافيايي بر مديريت عرضه و تقاضاي انرژي

شيوه هاي مختلف استحصال و چالش هاي توسعه انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد در ايران

بومي سازي فن آوري استحصال انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد

 

18- زیست بوم پایدار و توسعه:

محیط زیست ، اجتماع ، اقتصاد و زیست بوم پایدار

پایداری زیست بوم و فن آوری های نوین مدیریت جامع زیست بومی

حفظ و احیا منابع طبیعی پایه و راهکارهای بهره برداری بهینه زیست بوم پایدار

ارزش گذاری اقتصادی و حسابداری سبز زیست بوم ها

شهر سالم و اصول مهندسی بوم شهر تغییرات اقلیمی، ظرفیت های زیستی سرزمین و پیامدهای زیست محیطی

مدیریت پسماند و زیست بوم ، تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار

صنعت خدمات کشاورزی و بهره برداری پایدار از زیست بوم و نظام های کشاورزی دوستدار محیط زیست

 

19- تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشاورزی:

نقش فعالیت های انسانی در تغییر اقلیم ، علل و عوامل تشدید کننده تغییر اقلیم

تغییر اقلیم و استراتژی بخش کشاورزی و چالش منابع آب

اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و باغبانی ، جنگل ها ، مراتع وروند بیابانزائی

تغییر اقلیم ، تهدید یا فرصت

اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی و محیط زیست و پدیده خشکی و خشکسالی

پرورش نشخوار کنندگان و پیامد تغییر اقلیم

اثرات تغییر اقلیم بر گردشگری و شیوع یبماری ها و آفات

توسعه پایدار کشاورزی مبتنی بر تغییر اقلیم

قوانین زیست محیطی وتغییر اقلیم و مدیریت انرژی متناسب با تغییر اقلیم

 

20- محیط زیست انسانی و توسعه پایدار :

مديريت، برنامه ریزی و آموزش محيط زيست

روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی

استاندارسازی، سیستم های مدیریتی،ایمنی، بهداشت و محیط زیست

آلودگی ها (آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی

مدیریت انرژی ، گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین

اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست

تنوع زيستي و توسعه پايدار ، مدیریت پسماند و بازیافت

کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست و نقش محیط زیست در توسعه پایدار

مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری ، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS )

20- محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار:

تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده 

مدیریت و حفاظت از پستانداران و آبزیان دریایی

جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)

مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار

زمین شناسی زیست محیطی و مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر زنتیکی

مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)

روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی

 

21- محیط زیست ،آب و فاضلاب:

انواع آلاینده های آب ، فاضلاب شهری و تصفیه آن

مهندسی آب و فاضلاب

فن آوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های آب

تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی

خشک شدن تالاب ها و علل خشکسالی سال های اخیر

مدیریت کاهش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی

اثرات زیست محیطی افت آب های زیرزمینی

استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده ها و پساب های تصفیه شده

مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب

روش های نوین آبیاری مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی

 

22- محیط زیست ، هوا و صوت:

پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و متحرک

ارائه و بررسی طرح های جامع کاهش آلودگی هوا

شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی

پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی

استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار

ریزگردها و اثرات زیست محیطی آن

مدل سازی انتشار آلودگی هوا و ابعاد بهداشتی و روانشناختی تاثیرات آلودگی هوا

 

23- مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری:

فضای سبز و محیط زیست شهری

شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست ، شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن

اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها

اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها

مسائل محیط زیست کلان شهرها ، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها

ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها

حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن

کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست

اكولوژي شهري ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک

توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها

اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها

ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهری

طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست

نقش و جايگاه فضاي سبز در طرح‌‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي

اصول و مباني برنامه ريزي، طراحي و اجراي فضاي سبز و منظر شهري

 

24- توریسم ، گردشگری ، طبیعت گردی و توسعه پایدار:

گردشگری مذهبی در ایران ، باورهای مذهبی و توسعه گردشگری

گردشگری و اقتصاد ملی ، گردشگری و تولید ملی

مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری

استانداردسازی خدمات گردشگری

زیر ساخت های گردشگری و صنایع وابسته

گردشگری به عنوان صنعت جایگزین

نظام بانکداری کشور و توسعه گردشگری

گردشگری و توسعه کارآفرینی ،گردشگری و سرمایه گذاری

رویکردهای نوین در صنعت گردشگری

فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری

اکوتوریسم و گردشگری معاصر

گردشگری و انرژی های نو و پایدار

آسیب شناسی مدیریت گردشگری در ایران

ارزیابی نقش و مشارکت بخش خصوصی در صنعت گردشگری

موانع و محدودیت های فرهنگی موثر بر توسعه صنعت گردشگری

نظام مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری کشور

گردشگری ، ایمنی و امنیت ، گردشگری و محیط زیست

مدیریت نام و نشان تجاری (برند) در مقاصد گردشگری

گردشگري شهري ، روستایی، عشايري ومدل های اقلیمی

گردشگري، جغرافیا واکوسیستم های آبی وتالابی

گردشگری در سواحل ، گردشگري و امنيت

گردشگري درمناظق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی

استراتژي هاي هدفمند کردن مديريت گردشگري

تغييرات آب و هوايي و گردشگري

گردشگري مذهبي ، فرهنگی

گردشگری و موزه ها ، ژئوتوریسم، اقتصاد و توسعه پايدار

گردشگري الکترونيک ، گردشگري و جهاني شدن

گردشگري و زنان ، گردشگري و معماري

گردشگری وموسیقی های محلی

نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري

آموزش و تورگردانی گردشگري

گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی و... )

 

25-مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه جغرافیا:

          جغرافیا واستراتژی های توسعه ملی

          توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی

         جغرافیای سیاسی

         آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

         جغرافیا ومدیریت جامع شهری

         جغرافیا ی پزشکی

         برنامه ریزی و آمایش سرزمین

         جغرافیا و فناوریهای نوین

        برنامه ریزی روستایی

        جغرافیا و محیط زیست

        برنامه ریزی شهری

        سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

        ژئومورفولوژی

        جغرافیا، دفاع و امنیت