چاپ مقالات برگزیده کنفرانس در نشریه علمی اقتصاد و بازار کشاورزی به صورت رایگان

تاریخ ثبت: 1403/01/14

  بنا به سطح علمی کنفرانس  و پیگیری های دبیرخانه دائمی کنفرانس با موافقت  نشریه علمی اقتصاد و بازار کشاورزی تعداد  5 مقالات برگزیده کنفرانس در این مجله به صورت رایگان به چاپ خواهد رسید